[vc_row css=”.vc_custom_1561322941919{padding-top: 60px !important;}”][vc_column]

Vilkår og betingelser
[ultimate_spacer height=”25″ height_on_tabs=”25″ height_on_tabs_portrait=”25″ height_on_mob_landscape=”25″ height_on_mob=”25″][vc_column_text]

Ved fysisk skade brytes garantien hos original leverandør (Apple, Samsung, Huawei, Sony osv.) Dette gjelder ikke for Apple-reparasjoner med Apple originale deler.

 • Vi gir 2 års garanti på alle deler som byttes. Garantien gjelder for produksjons feil som f. eks flimring, feil farger på display og touch funksjonalitet.
 • Garantien gjelder ikke når det har oppstått en fysisk skade, som enten skyldes uhell, ytre påvirkning (vannskade, skjev ramme osv.) eller som en direkte konsekvens av at varen har vært skadet.
 • Hvis det oppdages noe unormalt etter montering – for eksempel løs skjerm, ber vi kunde snarest mulig melde ifra, før det har oppstått fysisk skade.
 • Reklamasjon må gjøres direkte til gjeldende avdeling. Oppstår det være uenighet om reklamasjon, ber vi kunde sende en skriftlig klage via e-post. Vi gjør oppmerksom på at alle kunder må fremvise kvittering ved alle reklamasjoner. Husk at hvis enheten din er løst og hvis du har annen garanti fra andre selskaper – denne garantien kanselleres.
 • Viktig: 1. Ingen vanntett 2. Du mister garantien fra andre butikker 3. Du har 3 måneder til å hente telefonen din startet fra opprettelse av billett dato 4. Du er ansvarlig for å sjekke telefonen rett etter reparasjon. 5. For enheten som leveres med tomt batteri, svart-ikke fungerende skjerm eller med alvorlig total skade, godtar vi for reparasjoner med begrenset ansvar.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1561323830657{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column]

Terms and conditions
[ultimate_spacer height=”25″ height_on_tabs=”25″ height_on_tabs_portrait=”25″ height_on_mob_landscape=”25″ height_on_mob=”25″][vc_column_text]

Important! In case of physical damage, the original supplier’s warranty (Apple, Samsung, Huawei, Sony, etc.) is void. (This doesn’t apply to Apple repairs with original parts)

 • We are giving a 2 year warranty on all parts that are replaced/mounted. The warranty applies to production faults such as flickering, incorrect colours on the display and touch functionality.
 • The warranty does not apply when there has been a physical damage, which is either due to accident, external influence (water damage, bended frame etc.) or any other incident that damaged the device.
  If any abnormalities are detected after repair – for example, a loose screen, we ask the customer to report it before any physical damage has occurred.
 • Complaints must be made directly to the same department that you visited for the first time, exceptions can be made if needed. If there be any disagreement regarding complaints, please send a written complaint via e-mail. We note that all customers must provide a receipt before making a complaint. Note that if you had another warranty from other companies – their warranty is canceled.
  Important: 1. No waterproof 2. You lose the warranty from other stores 3. You have 3 months to pick up your device starting from the date of first delivery 4. You are responsible for checking the device immediately after you receive it after service. 5. For the device that comes with a empty battery, a black-and-not functioning screen or with proper overall damage, we can’t take responsibility of other problems if you and us aren’t aware of that.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]