FORSIKRING PRIS  199 x  12   =  2388 PER ÅR

FORSIKRINGEN DEKKER

SKJERMSKADER
HØYTALER
MIKROFON
LADE-ENHET
BAKDELSKADER
BATTERI PROBLEMER
WIFI PROBLEM
NETTVERK PROBLEM
BLUETOOTH PROBLEM
HJEMKNAPP PROBLEM
AV/PÅ KNAPP
VOLUM KNAPPER
HODETELEFON UTGANG

Dekker ikke vannskader

Forsikring dekker maks 8 reperasjoner årlig.

Ditt navn

E-post

IMEI nr.

Oppgi enhetstype f.eks. Apple iPhone 5S